FYSIEK (SEKSUEEL) TRAUMA VERWERKEN

MODULAIR (6 DAGEN)


We spreken van een "trauma" als een schokkende ervaring zo levensbedreigend en/of emotioneel overweldigend, hartverscheurend en misselijkmakend is; dat alle bestaande bronnen om jezelf te beschermen niet meer voldoen! 

Als we het hebben over "seksueel trauma", dan hebben we het over psychisch en seksueel misbruik én seksueel geweld in alle vormen die denkbaar en onvoorstelbaar zijn. 

Misbruik en/of mishandeling is voor een kind een schokkende en (seksuele) fysieke ervaring. Het ogenblik van de eerste fysieke (seksuele) verwonding gaat op in een verloren seconde. Die verloren seconde bevat de pijn van het afgenomen kind-zijn en de onvervulde nood aan hulp. De seconde wordt tijdloos omdat die ingekapseld wordt door "iets dat niet mag gezegd worden" (een geheim) én schaamte- en schuldgevoel. Het leven wordt vanaf dat moment een gestremd, immobiel, niet geleefd gedeelte van de levenstijd.

Een aanranding, aanval en/of verkrachting op latere leeftijd heeft echter dezelfde effecten en kan/mag niet gebagatelliseerd worden. Het gaat om afgedwongen seks, onderdanigheid, vernedering, ... met een immens groot verschil in machtsverhouding. Het "offer" is voor de belangen van de ander en als slacht"offer" lijd je (blijvende) schade, buiten je schuld om. Je hebt namelijk kwalijke gevolgen ondervonden van een strafbaar feit. Slachtoffers van misbruik en mishandeling zijn zichzelf (vaak) niet bewust van de omvang van de schade die ze dag in dag uit bij zich hebben en vasthouden.

Via psychodrama, een wetenschap die de waarheid exploreert via dramatechnieken (grondlegger = dr. J.L. Moreno), gaan we leren helen van psychisch en fysiek (seksueel) trauma. 

Er zijn tal van verklaringen voor het woord psychodrama. Uit het Grieks wordt het vertaald als: de handelingen van de ziel. Psyche is adem, leven, ziel, essentie, bron, ... en drama is handelen. Psychodrama is een manier om diepgaand te kijken naar hel leven met al zijn complexiteit. In psychodrama wordt via actie het eigen drama verbonden met de bezielig die daaraan ten grondslag ligt. Er ontstaat contact met de werkelijheid onder de oppervlakte. 

Ikzelf volgde de opleiding Psychodrama bij Leni/Moira Verhofstadt in Pittem ( www.psychodrama.be ) en de opleiding Traumaseksuologie in de Academie Excetra Utrecht (i.o.). De combinatie van deze twee geeft een prachtig werkbaar en helend geheel.  


In deze zesdaagse module gaan we aan de slag met:

- de innerlijke verdeeldheid (psychische dwarslaesie): de oorsprong - het bevroren deel - de parasiet (dader) - de aanpasser (ik-dader) - de interne en externe getuige(n) 

- een vijftal onverbiddelijk te nemen hordes: niet bagatelliseren - jezelf au serieus nemen, pandora's box openen, schuld- en schaamte omarmen

- werken met de psychodramapoppen: contact met de oorsprong

- verticale veiligheid (in relatie tot jezelf) en horizontale geborgenheid (in relatie tot veilige anderen) inbouwen

- grenzen en weerslag op jezelf en op anderen 


Deze module behoort tot het derde jaar van de opleiding integratieve traumatherapie (Academie 1)

Deze module is afzonderlijk van de opleiding integratieve traumatherapie beschikbaar voor psychiaters, psychologen en psychotherapeuten die zich specifiek willen verdiepen in (seksueel) misbruik / geweld

Deze module is afzonderlijk van de opleiding integratieve traumatherapie beschikbaar voor ervaringsdeskundigen, slachtoffers van (seksueel) misbruik / geweld 

Wil je hier meer info over, graag een mailtje naar lievevanbeeck@gmail.com 


Director: Lieve Van Beeck

Co-director: Veerle Van Dyck

Lokatie: Praktijkhuis Affect - Welkomstraat 30 - 2960 Brecht (Sint - Lenaarts)

Data 2025: 7/1 - 21/1 - 4/2 - 18/2 - 4/3 - 18/3 (telkens van 10:00 tot 17:00)

Prijs: €999,00; in combinatie met de module 'mannelijke & vrouwelijke pool' en de module 'karmische transformatie' is de totaalprijs € 2333,00 `


Module: MANNELIJKE & VROUWELIJKE POOL

Module: KARMISCHE TRANSFORMATIE