SUPERVISIE

Individuele Supervisie:

Ik ben supervisor / practicumbegeleider erkend door de AIHP vzw en de BNVIP vzw

Ik beantwoord aan strikte criteria en word door zowel de AIHP vzw als de BNVIP vzw gescreend

Een erkend supervisor:

  • heeft een volledige psychotherapeutische opleiding genoten van minstens 4 jaar of is in het bezit van een ECP (European Certificate Psychotherapy)
  • draagt de betiteling psychotherapeut, heeft minstens 5 jaar praktijkervaring en minstens 10 cliënt-uren per week
  • heeft de interne AIHP vzw supervisie-opleiding gevolgd
  • is een 'volwaardig' lid van de BNVIP vzw
  • voldoet aan de vereiste jaarlijkse accreditaties (50 u. per jaar)

Studenten en praktiserende psychotherapeuten kunnen voor hun supervisie gebruik maken van een KMO portefeuille subsidie ( www.psychology-integration.eu ) .

Van harte welkom indien ik je als supervisee mag ontmoeten

Groepssupervisie: 

Practicum rond behandelen van (complex) trauma: 

Attunement - bespreken van casussen - overdracht &  tegenoverdracht - Questions & Answers 

Op voorhand doorgestuurde casussen en vragen (ten minste een week op voorhand) krijgen voorrang. Ik kies voor een professionele benadering vanuit somatic experiencing, polyvagaaltheorie, IFS-werking, etc... 

Voor hulpverleners die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen werken m.b.t. trauma - gerelateerde thema's (geboorte- en/of hechtingstrauma, opvoedings- en/of ontwikkelingstrauma, grote T en kleine t trauma's, etc...) 

5 woensdagavonden ( nog even geduld ) telkens van 19:00 tot 21:30 (5 keer 2,5 uren)

De rode draad doorheen dit traject is "schaamte als grootste obstakel voor groei" en "jouw zelfzorg als therapeut"

"En als niet nu, wanneer dan?' De veiligheid van de therapeut 

moet beginnen met zelfzorg, en het moment is altijd nu"

kostprijs: € 240 

(Oud) studenten aan de AIHP en therapeuten die beroep kunnen doen op KMO portefeuille kunnen een groepssupervisie traject aankopen via de AIHP ( www.psychology-integration.eu ) 

Het is een online traject, aanwezigheid en zichtbaarheid zijn vereist, er wordt naderhand geen opname verstuurd. Annuleren kan tot twee weken voor de start van het traject, mits administratieve kost van € 50. 

Na het traject ontvangt u, indien gewenst een accreditatie van 12 punten (via ABP vzw)