SUPERVISIE

Individuele Supervisie:

Ik ben supervisor / practicumbegeleider erkend door de AIHP vzw en de BNVIP vzw

Ik beantwoord aan strikte criteria en word door zowel de AIHP vzw als de BNVIP vzw gescreend

Een erkend supervisor:

  • heeft een volledige psychotherapeutische opleiding genoten van minstens 4 jaar of is in het bezit van een ECP (European Certificate Psychotherapy)
  • draagt de betiteling psychotherapeut, heeft minstens 5 jaar praktijkervaring en minstens 10 cliënt-uren per week
  • heeft de interne AIHP vzw supervisie-opleiding gevolgd
  • is een 'volwaardig' lid van de BNVIP vzw
  • voldoet aan de vereiste jaarlijkse accreditaties (50 u. per jaar)

Studenten en praktiserende psychotherapeuten kunnen voor hun supervisie gebruik maken van een KMO portefeuille subsidie ( www.psychology-integration.eu ) .

Van harte welkom indien ik je als supervisee mag ontmoeten

Groepssupervisie: 

Practicum: trauma versus zelfzorg 

Het supervisie traject voor zorgenden (therapeuten, coaches, psychologen, supervisoren, ...) werd in een nieuw "life" jasje gestopt. De rode draad er doorheen geweven zijn het bespreken van casussen en Q & A, aangevuld met sprankeltjes uit de narratieve therapie (getuigenistherapie). De focus zal deze keer vooral liggen op zelfzorg, aangevuld met enkele nieuwe trauma-gerealateerde behandelmethodieken. 


5 woensdagavonden 2023: 19/4 - 10/5 - 31/5 - 21/6 - 5/7  (telkens van 19:00 tot 21:30 (5 keer 2,5 uren)

De rode draad doorheen dit traject is "jouw zelfzorg als zorger" 

Het weke hart van de behandelaar: over compassie en (té) lange behandelingen !!

"En als niet nu, wanneer dan?' De veiligheid van de zorger 

moet beginnen met zelfzorg, en het moment is altijd nu"


19/4

Attunement - casuïstiek - de vijf hordes voor een adequatere behandeling - Q & A

10/5

Attunement - casuïstiek - werken rond veiligheid volgens de methode van Erikson - Q & A

31/5 

Attunement - casuïstiek - lange behandelingen en complexe problematiek - Q & A

21/6

Attunement - casuïstiek - compassie en het weke hart - Q & A

5/7 

attunement - casuïstiek - afronding in stijl - Q & A 


Op voorhand doorgestuurde casussen (twee per avond) en vragen: Q & A (ten minste een week op voorhand) krijgen voorrang. Ik kies voor een professionele benadering vanuit de traumaseksuologische benadering (een nieuwe wetenschap), de polyvagaaltheorie, IFS-werking, etc...


Voor hulpverleners die met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen werken m.b.t. trauma - gerelateerde thema's (geboorte- en/of hechtingstrauma, opvoedings- en/of ontwikkelingstrauma, grote T en kleine t trauma's, etc...)


kostprijs: € 285 voor de hele reeks,

adres: groepspraktijk Tripsyco - Antwerpsesteenweg 461 - 2390 Westmalle


(Oud) studenten aan de AIHP en therapeuten die beroep kunnen doen op KMO portefeuille kunnen een groepssupervisie traject aankopen via de AIHP ( www.psychology-integration.eu ) 

Het is een "life" traject met actieve momenten. Annuleren kan tot twee weken voor de start van het traject, mits administratieve kost van € 55. Tijdens het traject zijn annuleren en terugbetaling niet meer mogelijk. 

Na het traject ontvangt u, indien gewenst een accreditatie van 12 punten (via ABP vzw)


Waarom zelfzorg zo belangrijk is, klik op: Zelfzorg