INDIVIDUELE THERAPIE

De vergrotende trap van WONDE is WONDER, de overtreffende trap is VERWONDERING

(Willem Glaudemans)Als je geconfronteerd werd met trauma (in de vroege kinder- en puber-jaren), dan werken hier en nu bepaalde delen van jouw brein niet meer naar behoren. De toestand om logisch te denken en te weten dat de traumatische gebeurtenis(sen) voorbij is (zijn), lijkt te zijn verdwenen. De veilige verbindingen met anderen en met jezelf vervagen. Je krijgt diagnoses zoals persoonlijkheidsstoornissen, ADHD, borderline, ... En vervolgens kom je "aan de zijlijn van het leven" terecht (Erik De Soir). Een belangrijk aspect van trauma is dat je gevangen geraakt bent in een steeds voortdurende vecht- en/of vluchtmodus want de traumatische gebeurtenis(sen) was (waren) hartverscheurend en misselijkmakend en daar  wil je niet (meer) aan herinnerd worden. Je lichaam blijft echter reageren alsof je nog steeds in gevaar verkeert. "The body keeps the score" (Bessel Van der Kolk). Het is fundamenteel te weten dat het lichaam eigenlijk (nog) niet weet dat het voorbij is. Helen van trauma is dan ook ten diepste kunnen voelen en weten dat dàt toen was, en dit nu is! Helen van trauma is dit bestaansrecht geven (woorden vinden, het in de eerste plaats aan jezelf kunnen vertellen) en vervolgens gebeurt het helen in en met het lichaam (embodiment - belichaming). 


Dat jij, jij bent is het Wonder !

Een Warme Welkom,

Lieve'ke 


Ik kan momenteel terug individuele trajecten opstarten (enkel volwassenen)

Gelieve jezelf aan te melden via mail ( lievevanbeeck@gmail.com ) en kort je hulpvraag te formuleren 

Gelieve niet telefonisch aan te melden en geen bericht in te spreken a.u.b. 


indien nodig wegens hoogdringendheid is er de volgende beschikbare hulp:

zelfmoordlijn: 1813

verder als nabestaande (rouwen na zelfdoding): www.werkgroepverder.be

omgaan met sterven, dood en rouw: www.vonkel.be

praten over leven en dood - zingeving: www.reakiro.be 


kinder- en jongerentelefoon Awel: www.awel.be (102)

jongeren tussen 12 en 16 jaar: www.noknok.be

voor kinderen van ouders met psychische problemen: www.familieplatform.be

voor kinderen en jongeren van wie de ouders gescheiden zijn: www.tweehuizen.be


telefonische hulpdienst teleonthaal: 106


eerstelijnshulp: CAW/JAC: www.vlaanderen.be

algemene therapeutische hulp zoeken: www.konnektit.be

therapeutische hulp zoeken: www.vindeentherapeut.be 

psychologische hulp zoeken: www.vindeenpsycholoog.be 

informatie rond geestelijke gezondheid en psychische problemen: www.tegek.be


de druglijn: 078 15 10 20 / www.druglijn.be

omgaan met alcohol(misbruik): www.alcoholhulp.be