Integratieve Traumatherapie 

( Foundation, Extended & ExtremeLevel ) 


Toen het loslaten niet wilde lukken, dacht ik dat het vast aan mij lag 

(Niels Zwakhals)


Tijdens het opgroeien, in de eerste kwetsbare jaren, werd het kind bij velen van onze cliënten, verwond door verlatenheid, mishandeling en/of misbruik, ontkenning van afhankelijkheid, een slecht functionerend gezinsverband, enz... Deze verwonding (het woord 'trauma' is een leenwoord uit het Grieks en betekent 'wonde') van de essentie leidt vaak tot gevoelens van eenzaamheid, pijn, onzekerheid, verdriet enz... In het volwassen leven blijft men vaak verder functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling en dat uit zich in verslavingen, destructief en/of dominant gedrag, problematische relaties, verlies van energie enz... Het zijn programma's waarin men gevangen zit en ze zijn vaak gehuld in een sfeer van fatalisme. De vermenging van verleden met het heden zorgt vaak voor onbegrijpelijke verwarring. Het impliciete geheugen: het "niet wetende- weten" is het primitieve kompas doorheen het dagelijkse leven geworden, is enorm dwingend, verschijnt en verdwijnt ongemerkt en men is er zich vaak niet van bewust. Deze emotionele herinneringen hebben een krachtig effect op gedrag, een handelingsblauwdruk die een getraumatiseerd iemand door het leven helpt met instinctieve, automatische en onbewuste reacties. De automatische overlevingsinstincten en verdedigingsreacties zijn een "cry for help", een hechtingsschreeuw. 

Traumatische gebeurtenissen zijn een aanslag op de ziel en richten grote schade aan in de innerlijke structuur van een jong mens. Niet alles is in het on(der)bewuste gebleven. De enorme schade (bv. bij seksueel misbruik) reikt tot aan de bodem van het bestaan, toont zich genadeloos, scherp en duidelijk. Kijk en er zal ge-zien worden!

Je leeft ermee, je leeft erin en je leeft ervan uit ... 

Het moment van de (eerste) gebeurtenis gaat op in een verloren seconde. Dat is een gestold, stilstaand, niet geleefd deel van de levenstijd. De verloren seconde bevat de 'shock', de pijn van het kind-zijn die werd afgenomen en de niet vervulde behoefte aan hulp. 

Het vraagt voor de cliënt maar zeker ook voor de zorgverstrekker moed om op zoek te gaan naar onderliggende oorzaken (contact met de pijn van de oorsprong) en de weg naar binnen, naar de verwonde (maar te helen) essentie af te dalen. Vraag ernaar, kijk naar de symptomen en fenomenen. Vraag er nog een keer naar, zet het verwerkingsproces in gang door te benoemen wat je ziet en dat je weet dat er iets onder bepaald gedrag verborgen zit. Het is werk in alle eenvoud, doch drievoud. Eerst het (h)erkennen, dan alternatieven aanleren, dan verwerken van de pijn van de verloren tijd. 


Jaar 1 - Foundation Level - 4 modules

1. theoretisch kader

- de "C" van Complex trauma (C-PTSS) & het grote verschil tussen PTSS en C - PTSS 

- soorten trauma: transgenerationeel, pre- en perinataal, geboorte en vroegkinderlijke traumatisering

een overzichtgevend behandelmodel bij trauma: de interventiecirkel (Martijn Stöfsel)

- de innerlijke verdeeldheid - psychische dwarslaesie: de allerbelangrijkste basisstructuur (Pieter John Schouten) 

- een nieuwe kijk op hechtingskwetsuren en vormgeven aan twee sleuteldialogen + adoptie & andere gerelateerde    thema's  

- (traumatische) rouw & verlies, werken met de transitiecirkel 

- het belang van traumalisting

- verslaving en andere vluchtmechanismen, de 10 F'en (FIGHT - FLIGHT - FREEZE - FACE - FRIEND - FAWN - FOLLOW  FLOP - FAINT - FRAGMENT), passieve en actieve overlevingsreacties  

2. op weekend: "bewustwording" 

- LEVENSKUNST - de KUNST & de KRACHT om te herleven na traume

- in-wikkelen (de in-print van trauma) en ont-wikkelen (trauma ont-moeten, ont-laden en ont-lasten)

- van emotie (wentelen) naar gevoel (wennen)  

3. de afdaling 

- de weg naar binnen om te helen van Trauma en trauma ( T & t ) - Te veel van het slechte (T) of te weinig van het goede (t)   

- FOCUS (aan de slag met innerlijke kind) en FACET (door te werken met oogposities)

- doorwerken van basaal verdriet; het trauma-huilen en emotie - regulatie 

4. belichaam je pure essentie 

- thuiskomen in het chaotische lichaam, een inside-out doen

- bilateraal stimuleren (bij overspoeling) en eenvoudige integratie-oefeningen 

- introductie TRB: Trauma Release Breathwork 

- introductie TRE: Tension & Trauma releasing Excercises 

- (Imaginaire) Exposure & Rescripting

- Progressive Counting  (even effectief en efficiënt als EMDR)


Jaar 2 - Extended Level - 4 modules

1. theoretisch kader 

- een historische kijk op trauma (geschiedenis tot heden)

- een exegetische kijk op trauma en dissociatie (Onno van der Hart en Ellert Nijenhuis)

- trauma als niet - talige ervaring en verheldering van belangrijke theoretische begrippen, karakteristieken 

- trauma en de gevolgen van drie soorten micro-agressies: stereotyperingen, vooroordelen en discriminaties

- neuro-farmacologsiche interventies binnen context en community

- psychedelica en paradigma 

- etnobotanie: studie van de relatie tussen planten en mensen

- wetgeving omtrent euthanasie en mythen over zelfmoord (do's en dont's en afstand tussen denken en doen) 

- de kunst van humor in therapie, lachen waar er gelachen kan worden  

2. enkele krachtige methodieken 

- het zinloze gevecht met HAGEL (Herinneringen, Associaties, Gedachten, Emoties en Lichaamsgewaarwordingen)  doelgericht aanpakken met ACT (Acceptation & Commitment Therapy)

- eigen methode: bewustwording na trauma (Luc Jansen & Lieve'ke Van Beeck)

- eigen methode: Focus en Facet, aan de slag met het eerste ogenblik (Lieve'ke Van Beeck)

- bokstherapie in de psycho-ruimte 

3. opnieuw innig verbonden met alles

- Introductie EFT (Emotion Focused Therapy)

- energetisch (karmisch) opstellingswerk (activeren en de-activeren)   

- compassie en Zelfcompassie - training  

4. zelfzorg van de therapeut (als second responder) 

- zorg voor de cliënt en zelfzorg in balans

- het "lichaam" van de therapeut & de emotionele anatomie

- sprankeltjes uit de Narratieve Therapie (Michael White)

- casuïstiek en supervisie  


Jaar 3 - Extreme level - 3 modules

een jaar rond (12 dagen): Psychisch, fysisch en seksueel trauma verwerken als rode draad doorheen de drie modules van het derde jaar (loopt gelijk met het tweede jaar)


Module 1 (4 dagen): mannelijke- en vrouwelijke polen / delen en (gender)identiteit

klik hier voor meer info

lokatie: Winkelhaak / House of C - Winkelhaakstraat 26 - 2060 Antwerpen

docenten: Lieve'ke Van Beeck & Luc Jansen


Module 2 (6 dagen): seksueel trauma verwerken

klik hier voor meer info

lokatie: praktijkhuis Affect - Welkomstraat 30 - 2960 Sint-Lenaarts

docenten: Lieve'ke Van Beeck & Veerle Van Dyck


Module 3 (4 dagen): Karmische Transformatie (de Alchemie van de ziel)

klik hier voor meer info

lokatie: Het Verblijf - Lennik

docent: Gert De Smedt 


Deep in the body of an under-mothered adult is a child starving for love (Kelly McDaniel)


rode draad doorheen het volledige traject: creatief en beeldend werk, psychodrama & (improvisatie) theater, (energetisch) opstellingswerk (internal en external), meditatie & mindfulness

voor de accreditatie van de ABP-BVP (Belgische beroepsvereniging Psychotherapie):

verplicht: klinische praktijkvoering, inbreng casuïstiek, inter- en supervisie

op het einde van jaar 1: Een Pecha Kucha opdracht (Japans voor Kort en Krachtig presenteren)

op het einde van jaar 3: Een proeve van bekwaamheid onderbouwt met de theorie en een reflectie op eigen handelen (beschrijven van eigen genomen hobbels in dit traject; verbinding tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling; eigen leerthema's die nog om aandacht vragen, hoe je daarmee verder gaat en wie/wat je daarbij kan ondersteunen)


tussendoor: een aantal reflectieverslagen 


Deze opleiding is bedoeld voor psychiaters, psychologen, (lichaamsgerichte) psychotherapeuten, orthopedagogen, (spoed)verpleegkundigen, (spoed)artsen, coaches met degelijke opleiding en voldoende ervaring (intake vereist), ervaringsdeskundigen (intake vereist) en andere zorgverstrekkers


We werken telkens van 10:00 tot 17:00 (welkom vanaf 09:30)

 

 lokatie jaar 1 en jaar 2: Praktijkhuis Affect - Welkomstraat 30 - 2960 Sint-Lenaarts (Brecht)

lokatie weekend eerste jaar: Het Verblijf in Lennik 

lokatie jaar 3 module 1: Winkelhaak / house of C - Winkelhaakstraat 26 - 2060 Antwerpen

lokatie jaar 3 module 2: praktijkhuis Affect - Welkomstraat 30 - 2960 Brecht

lokatie jaar 3 module 3: Het verblijf Lennik 


kostprijs per jaar: € 1895,00 

kostprijs 2 jaar: € 3595,00 

kostprijs 3 jaar: € 5355,00


januari 2025 (start van een nieuw traject Integratieve Traumatherapie opleiding van drie jaar): 18/1 (startdag jaar 1) - 15/2 - 15/3 - 26,27/4 (verplicht weekend) - 17/5 - 7/6 - 5/7 - grotere break (eerste reflectietaak) - 13/9 - 11/10 - 15/11 - 20/12 (afronding van jaar 1)

data voor jaar 2 en 3 en de afstudeerdag volgen later !!


Nog 10 plekjes vrij 


VROEGBOEKKORTING VAN 15 MEI TOT 15 AUGUSTUS  !

inschrijven voor 1 jaar = -10%

inschrijven voor 2 jaar = -15%

inschrijven voor 3 jaar = -20%


inclusief 37 intens gevulde maar boeiende dagen, kant- en klare tools, gastdocenten, overnachting in Lennik (weekend in eerste jaar), overnachting én maaltijden in Lennik (module 3 in derde jaar) 

niet inbegrepen: inter- en supervisies en gesubsidieerde klinische praktijkvoering  

inbegrepen in jaar twee: één supervisie-dag, goed voor 6 uren supervisie


Deze samenkomst van 36 opleidingsdagen inclusief 6 supervisie-uren, verspreid over drie jaren (opleidingsduur: 258 contacturen) wordt door de ABP-BVP vzw (Belgische Vereniging voor Psychotherapie) en de NUO-NAO (European Association for Psychotherapy), geaccrediteerd: ptn (aantal nog in aanvraag) voor Continuous Professional Development = CPD ( www.abp-bvp.be )

bijkomend: studiebelastingsuren (persoonlijk) = intervisie en extra supervisie  


gratis digitaal boek over karmische transformatie (jaar 1 en jaar 3)

gratis digitaal boek over trauma en persoonlijkheidsproblematiek (jaar 2)


docent: Lieve'ke Van Beeck

gastdocenten: 

Dr. Psychiater Marc Van Steenkiste, Luc Jansen, Veerle Van Dyck, Marcel Amstelveen,

Lieve Duchesne, Erik Decolvenaer, Bram De Groote, Gert De Smedt

Voor wie graag meer leest : Trauma - Therapeut zijn ... Pure Passie !!  

SFEERIMPRESSIE