KARMISCHE TRANSFORMATIE

Alchemie van de Ziel 

MODULAIR (4 DAGEN)


Als zorgverstekker (psychiater, psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog, coach met degelijke opleiding, ...) binnen de geestelijke gezondheidszorg herken je bij jouw cliënten/patiënten ongetwijfeld steeds terugkerende symptomen en patronen. Een bepaald probleem lijkt opgelost en/of men is er zich van bewust, en een tijdje later komen dezelfde klachten terug, of hetzelfde pijnpunt toont zich in een andere verpakking. Dit wijst op onderliggende oorzaken in het onderbewustzijn en ze manifesteren zich vanuit de diepte als 'symptomen aan de oppervlakte'  van het bewustzijn. 

Het onderbewuste is een verzameling van herinneringen die zich met elke nieuwe ervaring verder uitbreidt. Die databank bepaalt ons doen en laten en vormt onze karmische structuur waarin wij onze realiteit ervaren en van waaruit wij dagdagelijks handelen. 

Ieder mens reageert anders op bepaalde trigger(s) (ziekte, een traumatische ervaring, een relationele breuk, het verlies van een naaste, een professionele mislukking, enzovoort). Waar de ene persoon luchtig overgaat, kan voor iemand anders het einde van de wereld betekenen. We reageren nl. vanuit onze herinnering, en dat is vaak irrationeel. 

Onze karmische databank is niet enkel opgebouwd uit post natale ervaringen, maar nog meer uit peri- en prenatale ervaringen. We hoeven maar naar ons eigen lichaam te kijken en we moeten toegeven dat daar niet veel van onszelf aanwezig is. We zijn nl. het resultaat van de genen (30 - 50 %) en de opvoeding (50 - 70 %) van en door onze voorouders. Het pakketje HAGELbollen (Herinneringen, Associaties, Gedachten, Emoties, Lichaamsgewaarwording), alsook talenten, waarden, normen, ... worden doorgegeven van generatie op generatie via het cellulair geheugen en zal zichzelf blijven herhalen in terugkerende thema's en trauma's tot er iemand in de transgenerationele lijn bewust wordt en ervoor kiest om die karmische lading te transformeren. 

Is er geen bewustzijn, dan wordt ons leven enkel een glijbaan van wieg naar graf. Alsof er maar één mogelijk spoor is waar we niet uitgeraken. Zo voelen karmische programma's aan: wat ik ook doe, ik geraak er niet uit. Dit leidt op zijn beurt tot een gevoel van "no exit" en de bijhorende hopeloosheid.

Karmische transformatie is erop gericht de transgenerationele programma's en schaduwen naar de oppervlakte te brengen, om meer opties in het leven te creëren en meer bewegingsvrijheid te integreren. Het is niet de bedoeling om "er proberen vanaf te geraken", want dan zitten we opnieuw in een innerlijk gevecht met demonen die met de regelmaat van de klok de kop opduiken. En we zouden tegelijk ook al onze levenswijsheid overboord kieperen. Het gaat erom onze karmische erfenis te transformeren tot vruchtbare compost voor een bloeiend en rijk gevuld leven. Karma transformeert zich dan tot dienstbaarheid, in de eerste plaats voor onszelf, maar ook voor de mensen rondom ons. 

Veel therapeuten zijn "wounded healers", ervaringsdeskundigen in het transformeren van eigen wonden. Net dat geeft een innerlijke autoriteit. 

Bij karmische transformatiesessies wordt in een eerste fase afgedaald van de symptomen naar het achterliggende cellulaire geheugen, via verschillende technieken van "regressie". Vervolgens worden karmische pijnpunten geactiveerd om ze bewust te doorvoelen en tot een alternatief te komen. Dat alternatief wordt in een laatste stap omgezet in concrete stappen voor jouw cliënt.
Het spreekt voor zich dat we als therapeut voor dit uiterst kwetsbare proces een veilig kader moeten kunnen uitzetten. Die veiligheid wordt bepaald door de zuiverheid van ons eigen energieveld. Tijdens deze module zal hieraan veel aandacht besteed worden. Om mensen te kunnen begeleiden in hun karmische thema's, vraagt het van jou als therapeut de bereidheid om contact te maken met je eigen karmische pijnpunten en de wil om ze te transformeren.
Naast een uitgebreide theoretische basis over karmische mechanismen zijn er demosessies waarin de technieken van karmische transformatie uitgelegd worden. Verder ga je ook zelf aan de slag in de rol van therapeut.


Deze module behoort tot het derde jaar van de opleiding integratieve traumatherapie (Academie)

Deze module is afzonderlijk van de opleiding integratieve traumatherapie beschikbaar voor psychiaters, psychologen, (psycho)therapeuten, coaches met een degelijke opleiding, ... die zich specifiek willen verdiepen in karmische transformatie 

Deze module is afzonderlijk van de opleiding integratieve traumatherapie beschikbaar voor ervaringsdeskundigen, slachtoffers van (seksueel) misbruik, slachtoffers van affectieve verwaarlozing, ...


Docent: Gert De Smedt (www.alchemyofsparks.center) 

Coördinator: Lieve'ke Van Beeck

Data (2025): 1 - 4 april 2025

Lokatie: Het Verblijf in Lennik - www.hetverblijf.be  (incl. overnachting en maaltijden)

Kostprijs: € 789,00; in combinatie met de module 'fysiek (seksueel) trauma verwerken' en de module 'vrouwelijke en mannelijke pool' is de totaalprijs € 2333,00


module: MANNELIJKE & VROUWELIJKE POOL

module: FYSIEK EN SEKSUEEL TRAUMA VERWERKEN