Aan de slag met het Interne Familie Systeem (R. Schwartz) en de Innerlijke Verdeeldheid of Psychische Dwarslaesie (PJ. Schouten)

Soms ben je alleen met één, soms ben je één met velen, 

soms val je uiteen alleen. En ja, soms ben je weer delen!

( verwerking van een gedicht uit een boek van Sabien Clement) 

We hebben allemaal een innerlijk systeem van meerdere delen die met elkaar en met de omgeving interageren. Maar we hebben ook een kern, een ziel, de essentie, die wordt gekarakteriseerd door nieuwsgierigheid, stabiliteit, betrokkenheid, gehechtheid, liefdevolheid, ... Die essentie is een helpende kern, intrinsiek en waardig aanwezig. Ondanks (complex) trauma: onbeschadigd!! De IFS-therapie onderscheidt drie soorten delen: getraumatiseerde delen (ballingen in IFS-taal)en twee soorten beschermende delen. De proactieve delen/beschermers (manager in IFS-taal) zorgen ervoor dat we kunnen blijven functioneren. De reactieve delen/beschermers (pompie-taal) zorgen voor verpozing en/of verdringing van de emotionele pijn ten gevolge van trauma of gehechtheidstekorten. De getraumatiseerde delen hebben een enorme invloed op het gedrag van de beschermende delen, die er omheen circuleren. 

Het doel van IFS is het tegemoetkomen aan alle delen. Allereerst worden de delen gedifferentieerd om daarna vriendschap te sluiten met de beschermende delen en van hen het vertrouwen en de veiligheid te verkrijgen om de getraumatiseerde delen (gekwetste kinddelen) te helpen. Uiteindelijk is getuige zijn van de (extreme en schadelijke) ervaringen van de getraumatiseerde delen en hen omarmen onze eindbestemming. Het toekomen aan deze mijlpaal zorgt ervoor dat de beschermende delen hun vermoeiende taak kunnen neerleggen. De geheelde delen kunnen re-integreren en het Zelf (de essentie) wordt weer de leider van het innerlijke systeem. 


Deze training is bestemd voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, coaches, ... die werken met (complex) trauma (zowel met kinderen, met jongeren als met volwassenen)


werken met IFS basis (2024): 20/9 - 4/10 - 18/10 (telkens van 10:00 tot 17:00)

deze module omvat: 

- introductie (complex) trauma: definitie en link met IFS

- inleiding: Wat is Internal Family Systems-therapie (theoretisch kader, bekijken van demo's)

- de 6 F's: de 6 stappen om de beschermende delen te onderscheiden van het Zelf (casuïstiek en practicum) 

- het verlossingsproces & de integratie (differentiëren van de beschermende delen: managers, pompiers en                     traumadelen (ballingen); om geheel opnieuw te verbinden met de zelfenergie)

- een eigen IFS optelling doen, zowel ondergaan als begeleiden  


werken met IFS next level (2024): 15/11 - 29/11 (telkens van 10:00 tot 17:00)

deze module omvat:

- copingsmechanismen versus persoonlijkheidsproblemen (onze deelgenoten en hun subdelen)

- de interventie - cirkel: het ordenen van behandel - interventies bij COPING  

- de zes delen van de innerlijke verdeeldheid (de psychische dwarslaesie)

- het genogram van de delen versus het interne krachtenveld 

- IFS en het opstellen verder verdiepen ... alle mogelijkheden exploreren  


lokatie: Winkelhaak (House of C) - Winkelhaakstraat 26 - Antwerpen (vlakbij het Centraal Station)


kostprijs: 

- € 390,00 voor module 1 (basis) 

- € 260,00 voor module 2 (next level, basiskennis vereist) 

- € 620,00 voor module 1 en module 2 (basis + next level) 


Ik gebruik mijn eigen ontwikkeld materiaal om de IFS - opstellingen te doen, dit materiaal is aan te kopen tijdens of na de training.


Nog 6 plekjes vrij 


Meer info en/of inschrijven kan via de contactpagina of rechtstreeks via lievevanbeeck@gmail.com

docent: Lieve Van Beeck

 

Ik mag er zijn als ik er niet ben ! 

(uitspraak van een cliënt in een IFS - traject)