Werken met IFS (5 dgn - life)

Internal Family Systems 

(Richard C. Schwartz ontwikkelde de innerlijke-familiesysteemtherapie, een evidence based behandeling)

WAS ZO GRAAG SAMEN GEVALLEN

MAAR IEDEREEN VIEL APART

WAS ZO GRAAG SAMENGEVALLEN

MAAR IEDEREEN VIEL APART

ALLEEN 

( www.mijnnaamishaas.info ) 


We hebben allemaal een innerlijk systeem van meerdere delen die met elkaar en met de omgeving interageren. Maar we hebben ook een kern, een ziel, de essentie, die wordt gekarakteriseerd door nieuwsgierigheid, stabiliteit, betrokkenheid, gehechtheid, liefdevolheid, ...  De essentie is een helpende kern, een deel dat geen deel is. 

De IFS-therapie onderscheidt drie soorten delen: getraumatiseerde delen en twee soorten beschermende delen. De proactieve delen/beschermers (managers) zorgen ervoor dat we kunnen blijven functioneren. De reactieve delen/beschermers (pompiers) zorgen voor verpozing en/of verdringing van de emotionele pijn ten gevolge van trauma of gehechtheidstekorten. De getraumatiseerde delen hebben een enorme invloed op het gedrag van de beschermende delen, die er omheen circuleren. 

Het doel van IFS is het tegemoetkomen aan alle delen. Allereerst worden de delen gedifferentieerd om daarna vriendschap te sluiten met de beschermende delen en van hen het vertrouwen en de veiligheid te verkrijgen om de getraumatiseerde delen te helpen. Uiteindelijk is getuige zijn van de (extreme en schadelijke) ervaringen van de getraumatiseerde delen en hen omarmen onze eindbestemming. Het toekomen aan deze mijlpaal zorgt ervoor dat de beschermende delen hun vermoeiende taak kunnen neerleggen. De geheelde delen kunnen re-integreren en het Zelf (de essentie) wordt weer de leider van het innerlijke systeem. 


Deze training is bestemd voor psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, coaches, ... die werken met (complex) trauma (zowel met kinderen, met jongeren als met volwassenen)


werken met IFS basis: 30 september, 21 oktober en 4 november 2022 (telkens van 9:30 tot 17:00) 

deze module omvat: 

- introductie complex trauma (C - PTSS) 

- introductie van de vier universele copingsstrategieën: fight, flight, freeze en submission

- inleiding: Wat is Internal Family Systems-therapie (theoretisch kader, bekijken van demo's)

- de 6 F's: de 6 stappen om de beschermende delen te onderscheiden van het Zelf (casuïstiek en practicum) 

- het verlossingsproces & de integratie (differentiëren van de beschermende delen: managers, pompiers en                     traumadelen; om geheel opnieuw te verbinden met het Zelf; onsZelf)

- een eigen IFS optelling doen, zowel ondergaan als begeleiden  


werken met IFS next level: 2 en 16 december 2022 (telkens van 9:30 tot 17:00)

deze module omvat:

- medisch model vs model van de psyche: werken met diagnostische terminologieën, toe te wijzen aan (complex)         trauma (borderline, verslaving, depressie, ADHD, autisme, ...)

- ook een diagnose is slechts een deel van een prachtig geheel 

- IFS en dissociatie: primaire, secundaire en tertiaire dissociatie 

- IFS en seksueel misbruik - traumaseksuologie

- IFS en brainspotting (kennismaking)  


lokatie: Centrum Het Midden, Eekhoorndreef 18, 2390 Malle (oranje ruimte) 

kostprijs: 

- € 390,00 voor module 1 (basis)

- € 260,00 voor module 2 (next level, basiskennis vereist)

- € 620,00 voor module 1 en module 2 (basis + next level)

VOLZET !


Ik gebruik mijn eigen ontwikkeld materiaal om de IFS - opstellingen te doen, dit materiaal is aan te kopen tijdens of na de training.


Meer info en/of inschrijven kan via de contactpagina of rechtstreeks via lievevanbeeck@gmail.com

docent: Lieve Van Beeck

gastdocent: Myriam Braem

 

Ik mag er zijn als ik er niet ben ! 

(uitspraak van een cliënt in een IFS - traject)