Wat is trauma ?

Als je geconfronteerd werd met trauma (in de vroege kinder- en puber- jaren), dan werken hier en nu bepaalde delen van jouw brein niet meer naar behoren. De toestand om logisch te denken en te weten dat de traumatische gebeurtenis voorbij is, lijkt te zijn verdwenen. De veilige verbindingen met anderen en met jezelf vervagen. Je krijgt diagnoses zoals persoonlijkheidsstoornissen, ADHD,  borderline, ... En vervolgens kom je "aan de zijlijn van het leven" terecht (Erik De Soir). Een belangrijk aspect van trauma is dat je nl. gevangen geraakt bent in een steeds voortdurende vecht- en / of vluchtmodus want de traumatische gebeurtenis was hartverscheurend en misselijkmakend en daar wil je niet (meer) aan herinnerd worden. Je lichaam blijft echter reageren alsof je nog steeds in gevaar verkeert.   "The body keeps the score" (Bessel van der Kolk). Het is fundamenteel te weten dat het lichaam eigenlijk (nog) niet weet dat het voorbij is. Genezen van trauma is dan ook ten diepste kunnen voelen en weten dat dàt toen was, en dit nu is!  Genezen van trauma is dit bestaansrecht geven (woorden vinden, het in de eerste plaats aan jezelf kunnen vertellen) en vervolgens gebeurt het helen in en met het lichaam (embodiment - belichaming).  

Wees welkom als je het gevoel hebt slechts in de marge van het leven te staan. 

Lieve'ke x 

SPECIALISATIES

PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) - verslaving - automutilatie - suïcidale gedachten - dissociatieve stoornis - (binnenlandse) adoptie - intergenerationeel trauma - ADHD bij volwassenen - hechtingsproblematiek (borderline)  

IFS (Internal Family Systems) - zandspeltherapie - bokstherapie - Voice Dialogue - Socratisch & Filosofische dialoog - Rebirthing Breathwork (Bewust Verbonden Ademen) - ACT (Acceptation & Commitment Therapy) 

OPLEIDING - ERVARING

Integratieve Psychotherapie (Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie - AIHP Zoersel - Vives Associatie K. Universiteit Leuven)

Integratieve Psychosomatologie (AIHP -Koekelare)

Psychotraumatologie (met Bessel van der Kolk - Online )

Integratieve Creatieve Psychotherapie (Educatieve Academie - Berchem)

Improvisatie- en Theatertherapie (Educatieve Academie - Berchem)

Zandspeltherapie (Educatieve Academie - Berchem)

Psychodrama (Centrum voor Psychodrama & Psychotherapie - Pittem)

ACT = Acceptation & Commitment Therapy (ACT Academie - Ranst)

Bokshandschoenen in de praktijk  (Bokstherapie - Amsterdam)


Psycho- & Energetische Ademtherapie - Rebirthing Breathwork Practitioner io

Intensieve Training Esotherische Therapie io


Lidmaatschap bij de beroepsvereniging Belgisch-Nederlandse vereniging voor Integratieve Psychologie v.z.w. (www.ABP-BVP.be)