ACADEMIE 

OPLEIDINGEN EN KORTE TRAININGEN - WORKSHOPS 

"Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire" (W.B. Yeats)

DOCENTEN ACADEMIE

                               Lieve Van Beeck - hoofddocent alle opleidingen / Veerle Van Dyck - docent trauma / Luc Jansen - docent trauma                               Erik Decolvenaer - docent trauma / Myriam Braem - docent trauma / Marcel Amstelveen - docent BBB / --- docent trauma (in overleg met een psychiater) 

ACCREDITATIE

De jaaropleiding Integratieve Traumatherapie en de korte trainingen IFS en BBB zijn geaccrediteerde opleidingen via de Belgische beroepsvereniging voor psychotherapie: ABP-BVP ( www.abp-bvp.be ) en via de NUO-NAO (European Association for Psychotherapy). Dit wil zeggen dat je een kwaliteitslabel ontvangt, een garantie die beantwoordt aan specifieke vereisten. Specifiek voor ECP houders (European Certificate Psychotherapy holders)


EEN OPLEIDING BETALEN / ANNULEREN

Als je inschrijft voor een opleiding (er is een schriftelijke ja, bv. via mail of sms of ...), dan ontvang je kort daarna een factuur met het volledig te betalen bedrag of met een te betalen voorschot (wordt overeengekomen). Elke factuur wordt ook automatisch en tegelijkertijd naar de boekhouder verstuurd. Uitschrijven na het ontvangen van uw factuur moet gecrediteerd worden en zal je sowieso een kost opleveren van 10% van het totaalbedrag van de opleiding.

Elke inschrijving is definitief na een eerste betaling. Het is mogelijk om een korte training in twee delen te betalen. Een jaartraject kan in drie delen betaald worden. Hierover wordt gecommuniceerd. 

Het volledige bedrag dient uiteindelijk betaald te zijn, twee weken voor de opleiding van start gaat! 

Twee weken voor de start van een opleiding (en gedurende het lopende traject) kan er geen annulering, geen terugbetaling of creditering meer gebeuren. Indien je koos om in delen te betalen wordt het nog verschuldigde bedrag onmiddellijk vereffend.  Er wordt uiteraard rekening gehouden met de reden van de annulering (wegens ziekte en/of sterfgeval bv.). Ik nodig je uit hierover steeds te communiceren.